Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2018

certyfikat warygodnosci biznesowej

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to prestiżowe wyróżnienie nadawane przez Dun & Bradstreet Poland. Do grona uhonorowanych mogą należeć wyłącznie firmy o wysokiej ocenie stabilności, o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej daje gwarancję, że firma będąca w jego posiadaniu jest wiarygodnym kontrahentem w kontaktach biznesowych. Wyróżnienie przyznawane przez Dun & Bradstreet Poland, honorowane jest na całym świecie.

Certyfikat zgodności UkrSepro

Certyfikat zgodności UkrSepro

Deklaracja i certyfikat o spełnieniu wymogów odnośnie bezpieczeństwa maszyn, przepisów niskiego napięcia
i kompatybilności elektromagnetycznej stawianym maszynom wydany przez UKREKSPERTYZA dopuszczający zgrzewarki Nowatech do sprzedaży na rynku ukraińskim w okresie od 29 stycznia 2019r do 28 stycznia 2020 roku.

Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego

Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego

Certyfikat uzyskania statusu certyfikowanego przez Urząd Dozoru Technicznego ośrodka szkoleniowego
i egzaminacyjnego dla spawaczy rur PE, PP.

Recertyfikacja ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Kolejna Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością Nowatech zgodnego z normą ISO 9001:2015 za nami!
Z przyjemnością informujemy, iż firma Nowatech Sp. z o.o pomyślnie przeszła audit recertyfikujący System Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015.Certyfikację przeprowadzili auditorzy Bureau Veritas Certification.

Certyfikat zgodności UkrSepro

Certyfikat zgodności UkrSepro

Deklaracja i certyfikat o spełnieniu wymogów odnośnie bezpieczeństwa maszyn, przepisów niskiego napięcia
i kompatybilności elektromagnetycznej stawianym maszynom wydany przez UKREKSPERTYZA dopuszczający zgrzewarki Nowatech do sprzedaży na rynku ukraińskim w okresie od 15 marca 2018r do 14 marca 2019 roku.

Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego

Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego

Certyfikat uzyskania statusu certyfikowanego przez Urząd Dozoru Technicznego ośrodka szkoleniowego
i egzaminacyjnego dla spawaczy rur PE, PP.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2017

certyfikat warygodnosci biznesowej

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to prestiżowe wyróżnienie nadawane przez Dun & Bradstreet Poland. Do grona uhonorowanych mogą należeć wyłącznie firmy o wysokiej ocenie stabilności, o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej daje gwarancję, że firma będąca w jego posiadaniu jest wiarygodnym kontrahentem w kontaktach biznesowych. Wyróżnienie przyznawane przez Dun & Bradstreet Poland, honorowane jest na całym świecie.

Certyfikat zgodności UkrSepro 2016/2017

cerukr

Certyfikat zgodności UkrSepro