Godło EU Standart

Godło EU Standart

Wyróżnienie „GODŁEM EU STANDARD 2007r.” Godło EU Standard ma na celu nagrodzenie i prezentowanie najlepszych firm, które w ostatnich latach zwiększają swój potencjał gospodarczy, stawiają na jakość, pozytywne relacje z kontrahentami, wizerunek firmy na świecie pod kątem efektywniejszej współpracy z potencjalnymi klientami, a także stale inwestują w kapitał ludzki podnosząc kwalifikacje pracowników.

Certyfikat dopuszczenia na rynek Rosyjski

Certyfikat dopuszczenia na rynek Rosyjski

Certyfikat dopuszczenia na rynek Rosyjski wydany przez Naukowo Techniczne Centrum Standaryzacji, Metrologii, Potwierdzenia Zgodności (Certyfikacji) "TEST-S-Petersburg" na okres (03.07.2008 r. - 02.07.2011 r.).

Certyfikat dopuszczenia na rynek Ukraiński

Certyfikat dopuszczenia na rynek Ukraiński

Certyfikat dopuszczenia na rynek Ukrainy wydany przez Instytut Ochrony Pracy Ukrainy i Instytut im. Patona w Kijowie na okres (02.02.2006 r. - 02.02.2009 r.).

Certyfikat na znak "B"

Certyfikat na znak B

Certyfikat na znak ”B” wydany przez Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów „SIMPTEST” W Katowicach na okres (31.01.2005 r. - 30.01.2008 r.). Po wejściu Polski do Unii Europejskiej Certyfikat na znak "B" przestał być dokumentem umożliwiającym wprowadzenie wyroby na rynek. Zaczęły obowiązywać zasady unijne, wg których to producent, a nie niezależna jednostka potwierdza zgodność produkowanego przez niego wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dyrektyw nowego podejścia lub norm zharmonizowanych i umieszcza na wyrobie oznakowanie: CE.

Certyfikat Funkcjonalności

Certyfikat Funkcjonalności

Certyfikat Funkcjonalności wydany przez Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie na okres (18.10.2001 r.-18.10.2004 r.)