Szkolenie dla branży gazowniczej i WOD-KAN organizowane przez ośrodek szkoleniowy Nowatech Sp. z o.o. objęte nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego

Zależnie od wyboru rodzaju egzaminu szkolenienie kończy się certyfikatem wydanym przez Nowatech lub przez UDT.
Ważność certyfikatów 2 lata.


Zapraszamy do zapoznania sie z naszą ofertą: